Záruka 3 roky

Údaje o lyžích
Model: *
Délka: *
Výrobní číslo lyží: * *naleznete na boku lyzi pod vazanim.
Datum nákupu: *
Prodejce: *
Kopie dokladu o koupi: *
Osobní údaje
Jméno: *
Příjmení: *
Adresa: *
Stát: *
E-mail: *
Telefonní číslo *
Datum narození: *
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Zákazník dává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním svých osobních údajů firmou Snow-How ČR s.r.o., oficiální distributor BMC Switzerland pro ČR a SR, pro účely registrace jízdního kola a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Zpracováním osobních údajů zákazníka může firma Snow-How Čr s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení; požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.